Zapraszamy na Konkurs – Gitarowy Mistrz Samodzielnej Pracy 2020

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele
Uczniowie, Rodzice

Przy panującej epidemii system edukacji muzycznej stoi w obliczu wielkiego wyzwania. Wspólnie, chcemy stawić temu czoła i zmotywować młodych adeptów instrumentu do pracy. Wielu uczniów pozbawionych jest bezpośredniego kontaktu z nauczycielami, wielu przygotowywało się do konkursów i przesłuchań, które zostały odwołane w tej bezprecedensowej sytuacji. Chcemy dać uczniom poczucie celu i podtrzymać w nich pasję do instrumentu, żeby powrót do rzeczywistości szkolnej odbył się jak najmniejszym kosztem. Stąd zrodziła się idea konkursu, który może być impulsem do pracy i szansą na zaprezentowanie się tym, którzy od miesięcy przygotowywali się do innych wydarzeń. Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Internetowym Konkursie Gitarowym – Gitarowy Mistrz Samodzielnej Pracy.

Konkurs skierowany jest do uczniów klasy gitary szkół muzycznych pierwszego stopnia oraz uczniów szkół prywatnych i ognisk muzycznych, grających na gitarze klasycznej.

Formuła publikowania nagrań ma przyczynić się do umocnienia zdrowego współzawodnictwa i możliwości porównania własnych umiejętności z rówieśnikami z całej Polski. Publiczne nagrania na serwisie YouTube umożliwią uczniom znalezienie wzorcowych nagrań utworów przy pracy nad nowym repertuarem w przyszłości.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i do uczestnictwa w konkursie.

Kierownik programowy:
Wojciech Jurkiewicz

Do pobrania: