O Fundacji

Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim

Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej rozpoczęła działalność z dniem 16 stycznia 2009 roku w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim. Fundacja powołana została aktem notarialnym w dniu 2 grudnia 2008 roku w Kancelarii Notarialnej Teresy Panek-Wiśniowskiej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 13. Oficjalnie swą działalność rozpoczęła w dniu 16 stycznia 2009 roku po dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i zawarciu umowy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim o udostępnieniu lokalu na siedzibę. Fundacja została powołana w celach: krzewienia kultury muzycznej w społeczeństwie polskim, wspierania rozwoju polskiego szkolnictwa muzycznego, wspierania działalności instytucji kultury i szkół artystycznych, promocji utalentowanych instrumentalistów i zespołów kameralnych, wspierania działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w dziedzinie muzyki, prowadzenia działalności oświatowej na terytorium Rzeczpospolitej Polski na mocy aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

Więcej o nas:

Bieżące informacje i ogłoszenia: