O Fundacji

 

Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej rozpoczęła działalność z dniem 16 stycznia 2009 roku w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim. Fundacja powołana została aktem notarialnym w dniu 2 grudnia 2008 roku w Kancelarii Notarialnej Teresy Panek-Wiśniowskiej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 13. Oficjalnie swą działalność rozpoczęła w dniu 16 stycznia 2009 roku po dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i zawarciu umowy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim o udostępnieniu lokalu na siedzibę.

Fundacja została powołana w celach:

  • krzewienia kultury muzycznej w społeczeństwie polskim,
  • wspierania rozwoju polskiego szkolnictwa muzycznego,
  • wspierania działalności instytucji kultury i szkół artystycznych,
  • promocji utalentowanych instrumentalistów i zespołów kameralnych,
  • wspierania działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w dziedzinie muzyki,
  • prowadzenia działalności oświatowej na terytorium Rzeczpospolitej Polski na mocy aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

Fundacja patronuje również działalności Podkarpackiego Zespołu Niepaństwowych Szkół Muzycznych w Rzeszowie.

 


Zachęcamy do przekazania darowizny, która pomoże nam realizować cele Fundacji i poszerzać rozwój kultury muzycznej w Polsce. Zarówno osoby fizyczne jak i firmy mają możliwość odliczyć przekazaną darowiznę od podatku dochodowego. Darowizny najłatwiej dokonać przelewem na konto:

Odbiorca: Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej

Tytuł wpłaty: Darowizna

Numer rachunku: 12 9182 0006 0002 4354 2000 0010
(UWAGA – ZMIANA NUMERU RACHUNKU OD 01.08.2019)