Kontakt

Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej
ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Małopolski
Telefon: +48 604 888 796, +48 660 108 825

Email:


Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej z siedzibą w Sokołowie Małopolskim,
ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Małopolski

Wpis do rejestru KRS pod numerem: 0000321452
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer rachunku bankowego:    51 1240 4751 1111 0010 9365 6248 (Bank Pekao S.A.)


Zachęcamy do przekazania darowizny, która pomoże nam realizować cele Fundacji i poszerzać rozwój kultury muzycznej w Polsce. Zarówno osoby fizyczne jak i firmy mają możliwość odliczyć przekazaną darowiznę od podatku dochodowego. Darowizny najłatwiej dokonać przelewem na konto:

Odbiorca: Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej

Tytuł wpłaty: Darowizna

Numer rachunku:    51 1240 4751 1111 0010 9365 6248 (Bank Pekao S.A.)