Harmonogram przesłuchań – V Wiosenne Spotkania Młodych Gitarzystów

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ
V Wiosenne Spotkania Młodych Gitarzystów w Pruchniku
7 maja 2022 rok

Informacje dla uczestników i nauczycieli:

  • Prosimy o przybycie na 30 minut przed wskazaną godziną występu.
  • Ewentualne próby mogą być przeprowadzone w miarę wolnego czasu w przerwach pomiędzy grupami.
  • Biorąc pod uwagę względy organizacyjne i charakter konkursu uwzględniający elementy warsztatowe – uczestnicy oczekują na swój występ w Sali Koncertowej słuchając innych wykonawców.
  • Do Sali Koncertowej należy wchodzić w przerwach pomiędzy prezentacjami.
  • Ze względów organizacyjnych mogą wystąpić dodatkowe przerwy w trakcie przesłuchań.

Zapraszamy do zapoznania się z programem Konkursu: