Laureaci VII Leżajskiego Konkursu Kultury Muzycznej

Z dużą przyjemnością informujemy o wynikach VII Leżajskiego Konkursu Kultury Muzycznej. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem z ogłoszenia wyników konkursu i z wyciągiem protokołu Jury z dnia 22 kwietnia 2021 roku. Ze względu na ewentualne przejęzyczenia i nieścisłości zawarte w treści nagrania, podstawą do wystawienia dyplomów i przyznania nagród rzeczowych jest protokół Jury Konkursu.

W związku z koniecznością wygenerowania plików dyplomów, zweryfikowania bazy adresowej i przygotowania pakietów do wysyłki – dyplomy i nagrody zostaną przesłane uczestnikom w terminie do dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

Wyciąg z protokołu:

W dniu 22 kwietnia 2021 roku odbyło się zebranie Jury VII Leżajskiego Konkursu Kultury Muzycznej. Zebranie odbyło się w formie telekonferencji.

Komisja pracowała w grupach obejmujących sekcje fortepianu, akordeonu i gitary. Sekcję akordeonu oceniali: Krzysztof Garbacz (PSM I i II st. Stalowa Wola), Tomasz Dolecki (ZPSM Przemyśl), Stanisław Jaworski (PSM I st. Leżajsk). Sekcję fortepianu oceniali: Urszula Buda (Uniwersytet Rzeszowski – Instytut Muzyki), Aneta Czach (ZSM nr 2 Rzeszów), Justyna Ignac-Kycia (ZPSM Przemyśl). Sekcję Gitary oceniali: Grzegorz Wziątka (PSM I i II st. Stalowa Wola), Wojciech Jurkiewicz (ZSM nr Rzeszów), Krzysztof Przybyło (NSM I i II st. Sokołów Małopolski), Adrian Furmankiewicz (PSM I i II st. w Nowym Targu). Funkcję przewodniczącego pełnił – Grzegorz Wziątka.

Łącznie do konkursu zakwalifikowało się 121 uczestników, w tym: 40 – gitara, 28 – akordeon, 53 – fortepian.

Ocena uczestników dotyczyła jakości prezentacji i zgodności zgłoszenia z regulaminem.

Drobne uchybienia w stosunku do regulaminu nie wpłynęły na ocenę uczestników. Dotyczyły one przede wszystkim: przekroczenia regulaminowego czasu nagrania lub niewłaściwy dobór repertuaru.

Duże uchybienia regulaminowe polegające na zgłoszeniu uczniów szkół muzycznych II stopnia nie skutkowały wykluczeniem z konkursu. Decyzją Jury ocena tych uczestników została obniżona o jedną pozycję w przypadku osób nagrodzonych i wyróżnionych.

Komisja ustaliła następujące wyniki konkursu:

AKORDEONY

Kategoria I

Uczestnik Szkoła Nagroda
Filip Krysztofik Państwowa Szkoła Muzyczna I St. Nr 1 im. Oskara Kolberga w Warszawie Nagroda I Stopnia
Michał Bogaczyk Zespół Szkół Muzycznych nr 1 im. K. Szymanowskiego w Rzeszowie Nagroda II Stopnia
Dymitr Leonkiewicz Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie Nagroda II Stopnia
Ksawery Widuch Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnobrzegu Nagroda II Stopnia
Jakub Chichłowski Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. F. Chopina w Wejherowie Nagroda III Stopnia
Tymoteusz Kłak Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu Nagroda III Stopnia
Agata Pałczyńska Szkoła Muzyczna I st. w Kańczudze Nagroda III Stopnia
Adam Zakielarz Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Przemyślu Nagroda III Stopnia
Paweł Czajowski Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu Nagroda III Stopnia
Cezary Wróbel Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu Wyróżnienie
Michał Ziemniak NSM I i II st. w Sokołowie Młp. Wyróżnienie

 

Kategoria II

Uczestnik Szkoła Nagroda
Mateusz Kałamarz PSM I st. im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku Nagroda I Stopnia
Łukasz Skalski PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. F. CHOPINA W WEJHEROWIE Nagroda II Stopnia
Jakub Anioł Szkoła Muzyczna I st. w Kańczudze Nagroda II Stopnia
DOROTA SURA Szkoła Muzyczna I stopnia w Dynowie Nagroda II Stopnia
Radosław Mikucki Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Stalowej Woli Nagroda II Stopnia
Antoni Rosół Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. M. Karłowicza w Przeworsku Nagroda III Stopnia
ALEKSANDER MYĆKA Szkoła Muzyczna I stopnia w Dynowie Nagroda III Stopnia
Mateusz Moskwa Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Józefa Barlika w Trzcianie Nagroda III Stopnia
Marcel Kusy ZSM nr.2 im.Wojciecha Kilara w Rzeszowie Nagroda III Stopnia

 

Kategoria III

Uczestnik Szkoła Nagroda
NIKODEM DRUŻYŃSKI Zespół Szkół Muzycznych im Stanisława Moniuszki w Łodzi Nagroda I Stopnia
Michał Ziętek Szkoła Muzyczna I st. w Kańczudze Nagroda II Stopnia
Łukasz Rafiński Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Sokołowie Małopolskim Nagroda III Stopnia
Michał Witko Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku Nagroda III Stopnia
Jakub Szylar Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu Nagroda III Stopnia

 

FORTEPIANY

Kategoria I

Uczestnik Szkoła Nagroda
Piotr Kopeć Szkoła muzyczna I stopnia w Żębocinie Nagroda I Stopnia
Gabriela Pietkiewicz ZPOSM I i II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz Nagroda I Stopnia
Joachim Bulicz Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st. nr 3 w Warszawie Nagroda I Stopnia
LIYA LUO Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu Nagroda II Stopnia
Gabriela Janowska Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Melcera w Kaliszu Nagroda II Stopnia
Sanae Harada Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach Nagroda II Stopnia
Hanna Lesiak Zespół SZKÓŁ MUZYCZNYCH nr 1 w Rzeszowie Nagroda II Stopnia
Miłosz Moskwa Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. W. J. Ciesielskiego w Gorzowie Wielkopolskim Nagroda II Stopnia
Antonina Górny Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. Stanisława Moniuszki w Katowicach Nagroda III Stopnia
Antoni Michał Mackiewicz Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie Nagroda III Stopnia
Zuzanna Wieczorek Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi Nagroda III Stopnia
Adam Sutowicz Zespół Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi Nagroda III Stopnia
Antoni Walczak Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu Nagroda III Stopnia
Emilia Sołtysiuk Szkoła Muzyczna I stopnia w Żębocinie Nagroda III Stopnia
Kornelia Kromka Szkoła Muzyczna I stopnia w Żębocinie Nagroda III Stopnia
Kaja Kowalczyk Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach Wyróżnienie
Kirył Maksymczuk Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu Wyróżnienie
Nadia Rogóż Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. Moniuszki w Katowicach Wyróżnienie
Karolina Liberska Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. Paderewskiego w Głubczycach Wyróżnienie
Antonina Majewska Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st w Wadowicach Wyróżnienie
Tomasz Czajer Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Stanisława Moniuszki w Katowicach Wyróżnienie
Agata Antoszczyszyn Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. Paderewskiego w Głubczycach Wyróżnienie II Stopnia
Alicja Janas Prywatna Szkoła Muzyczna I st. Pro Musica w Krośnie Wyróżnienie II Stopnia
Karol Michał Osuch Prywatna Szkoła Muzyczna I st. Pro Musica w Krośnie Wyróżnienie II Stopnia

 

Kategoria II

Uczestnik Szkoła Nagroda
Dobromir Sobierajski Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu Nagroda I Stopnia
Mateusz Mieczkowski Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku Nagroda II Stopnia
Emilia Kazik Szkoła Muzyczna I stopnia w Głogowie Małopolskim Nagroda II Stopnia
Emilia Rzyman Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce Nagroda III Stopnia
Milena Walczak Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu Nagroda III Stopnia
Paweł Kozłowski Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy Nagroda III Stopnia
Anna Rusin Szkoła Muzyczna I Stopnia w Głogowie Małopolskim Nagroda III Stopnia
Oliwia Witkowska Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. STANISŁAWA MONIUSZKI w Katowicach Nagroda III Stopnia
Małgorzata Radek Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. S. Moniuszki w Katowicach Nagroda III Stopnia
Wiktor Maluga Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. St. Moniuszki w Katowicach Nagroda III Stopnia
Samira Gołąbek PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. F. CHOPINA W WEJHEROWIE Wyróżnienie
Małgorzata Bieżanek Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie Wyróżnienie
Przemysław Kordecki Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie Wyróżnienie
Maciej Herbert Bryzek Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu Wyróżnienie
Gabriela Kraska Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Małopolskim Wyróżnienie II Stopnia
SEBASTIAN WNĘK Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy Wyróżnienie II Stopnia
Alicja Piskor Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Leżajsku Wyróżnienie II Stopnia
Hanna Berkowicz Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie Wyróżnienie II Stopnia
Olga Dereniowska Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach Wyróżnienie II Stopnia

 

Kategoria III

Uczestnik Szkoła Nagroda
Paweł Batko Państwowa Szkoła Muzyczna 1 i 2 stopnia w Wadowicach Nagroda I Stopnia
Tomasz Sarata Państwowa szkoła muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Nowym Sączu filia w Krynicy-Zdroju Nagroda III Stopnia
Maja Gwardyś Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Stanisława Moniuszki w Katowicach Nagroda III Stopnia
Grzegorz Szymański Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Aleksandra Tansmana w Łodzi
Wyróżnienie II Stopnia

 

 

Kategoria IV

Uczestnik Szkoła Nagroda
Milena Walczak i Urszula Paśko Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu im. Artura Malawskiego Nagroda II Stopnia
Anna Sałata i Milena Bomba Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnobrzegu Nagroda II Stopnia
Małgorzata Bieżanek i Przemysław Kordecki Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie Nagroda III Stopnia

 

GITARY

Kategoria I

Uczestnik Szkoła Nagroda
Izabela Kurzeja Państwowa Szkoła Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu Nagroda I Stopnia
Xavier Piasecki Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie Nagroda I Stopnia
Amelia Chacińska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia w Płocku Nagroda I Stopnia
Piotr Abramczyk Państwowa Szkoła Muzyczna
I st. w Łańcucie
Nagroda II Stopnia
Aleksandra Macioł Szkoła Muzyczna I stopnia im. O. Kolberga w Czasławiu Nagroda II Stopnia
Artur Karwan Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie Nagroda II Stopnia
Dawid Pryk Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 im. Karola Szymanowskiego Nagroda II Stopnia
Nikodem Gronowski Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Osieku nad Wisłą Nagroda III Stopnia
Anna Kulińska Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kolbuszowej Nagroda III Stopnia
Wiktoria Koszyk Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kolbuszowej Nagroda III Stopnia
Laura Borkowska Szkoła Muzyczna I stopnia w Czernikowie Nagroda III Stopnia
Aniela Malik Państwowa Szkoła Muzyczna im. Teodora Leszetyckiego w Łańcucie Nagroda III Stopnia
Amelia Ziembicka Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku Nagroda III Stopnia
Lilianna Stój Zespół Szkół Muzyczny w Tarnowie Wyróżnienie
Kamila Płaczek Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnowie Wyróżnienie
Joanna Krupa Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie Wyróżnienie
Zofia Gronek Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. W. Lutosławskiego w Jaśle
Wyróżnienie
MAJA KRAS Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia – Zespół Szkół Muzycznych w Tarnowie Wyróżnienie
Milena Kubas Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego Wyróżnienie II Stopnia
Mikołaj Hełmecki Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna w Zakopanem (ZPSA Zakopane) Wyróżnienie II Stopnia

 

Kategoria II

Uczestnik Szkoła Nagroda
Hubert Marczak Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi Nagroda I Stopnia
Sebastian Nawara Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Nowym Targu Nagroda I Stopnia
Mikołaj Orłowski Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 4 w Warszawie Nagroda I Stopnia
Karolina Tomaszewska Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku Nagroda I Stopnia
Jakub Zieliński Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku Nagroda II Stopnia
Klara Doniec Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. W. Lutosławskiego w Jaśle Nagroda II Stopnia
Anna Marczak Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku Nagroda II Stopnia
Michał Malita Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Leżajsku Nagroda II Stopnia
Marek Borzemski Zespół Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie Nagroda III Stopnia
Kajetan Leśniak  Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej w Oławie Wyróżnienie
Aldona Gorczyca Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Jaśle Wyróżnienie
Monika Cisło Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie Wyróżnienie
GABRIELA GUSTEK PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W JAŚLE Wyróżnienie II Stopnia
Wiktoria Zawisza PSM I st. w Kolbuszowej Wyróżnienie II Stopnia

 

Kategoria III

Uczestnik Szkoła Nagroda
Olivia Młynarska Szkoła Muzyczna I stopnia w Rymanowie Nagroda I Stopnia
Julia Szewczyk Państwowa Szkoła Muzyczna im Teodora Leszetyckiego w Łańcucie Nagroda II Stopnia
MACIEJ BIESZCZAD Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy Nagroda III Stopnia

 

Kategoria V

Uczestnik Szkoła Nagroda
Olivia Młynarska i Marlena Rysz Szkoła Muzyczna I stopnia w Rymanowie Nagroda I Stopnia