ESTRADA LAUREATÓW – II Ogólnopolski Internetowy Konkurs Pianistyczny Pod Patronatem Marka Śliża Starosty Leżajskiego

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia Estrady Laureatów II Ogólnopolskiego Internetowego Konkursu Pianistycznego Pod Patronatem Marka Śliża Starosty Leżajskiego.

Ze względu na pogłębiający się stan zagrożenia spowodowanego epidemią COVID-19 byliśmy zmuszeni do rezygnacji z Koncertu Finałowego naszego Konkursu, który miał odbyć się w Sali Konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej 30 października 2020 roku. Aby zrekompensować wszystkim zainteresowanym naszym przedsięwzięciem tą niezależną od nas decyzję o odwołaniu koncertu postanowiliśmy przygotować zestawienie najlepszych wykonań uczestników konkursu w formie prezentacji na platformie SWAY. Mamy nadzieję, że choć w ten sposób będziemy mogli docenić laureatów i umożliwić im prezentację swoich umiejętności szerszemu gronu odbiorców.

Prezentacja dostępna jest pod adresem: https://sway.office.com/t6S85Hg10uw873Ps

Zachęcamy do udostępnienia powyższego adresu w swoich portalach społecznościowych i na stronach WWW szkół i instytucji.

W imieniu organizatorów chcemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji naszego przedsięwzięcia:

  • uczniom za wspaniałe prezentacje,
  • nauczycielom za zmotywowanie swoich podopiecznych do podjęcia wysiłku uczestnictwa w konkursie,
  • rodzicom za wsparcie,
  • jurorom za trudną pracę przy ocenie uczestników.

Ponadto szczególne słowa podziękowania kierujemy do Pana Marka Śliża Starosty Leżajskiego za przyjęcie Honorowego Patronatu nad II Ogólnopolskim Internetowym Konkursem Pianistycznym – Leżajsk 2020 i przekazanie upominków dla nagrodzonych.

Nie zapominamy w podziękowaniach o Firmie Magnus wspierającej naszą Fundację w działaniach mających na celu upowszechnianie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.

Nagrody i dyplomy dla laureatów i wyróżnionych prześlemy pocztą. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Grzegorz Wójcikiewicz
Dyrektor artystyczny II OIKP

 

Przejdź do tego Swaya