Sprawozdanie z XI Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej w Leżajsku

W dniach 21 i 22 maja 2018 roku odbył się XI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej w Leżajsku. Przedsięwzięcie odbyło się w salach koncertowych Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku i Muzeum Ziemi Leżajskiej. W Festiwalu wzięło udział 211 uczniów ze szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia praktycznie z całej Polski. W ramach przedsięwzięcia odbyły się przesłuchania konkursowe instrumentalistów i wokalistów, wykład popularnonaukowy i koncerty zaproszonych artystów. Prezentacje muzyczne były realizowane na instrumentach współczesnych i na instrumentach historycznych.

Konkurs rozpoczął się od powitania uczestników i przybliżenia uczestnikom idei konkursu przez p. Stanisława Jaworskiego – dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku i p. Grzegorza Wójcikiewicza – dyrektora Towarzystwa Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku. Po oficjalnym rozpoczęciu p. Anna Wójcikiewicz – prezes Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim przedstawiła jury, zaprezentowała plan przebiegu przesłuchań konkursowych i koncertów towarzyszących, następnie poprowadziła w dalszej części całość przesłuchań konkursowych..

Przesłuchania konkursowe odbywały się w kolejności uwzględniającej poszczególne szkoły muzyczne. 21 maja 2018 roku młodzi artyści występowali w sali koncertowej Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku w godzinach od 9.00 do 17.00. Pierwszy dzień festiwalu zakończył się trzema wydarzeniami pozakonkursowymi: wykładem Teresy Piech pod tytułem „To, czego do tej pory na pewno nie wiedzieliście o skrzypcach”, Koncertem duetu skrzypcowego w składzie: Małgorzata Staszewska-Janik (będąca także Jurorem Festiwalu) i Teresa Piech, Koncertem duetu w składzie: Sylwia Sulikowska (uczennica Niepaństwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Leżajsku) i jej nauczycielka – Małgorzata Staszewska-Janik. Po koncertach odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników I dnia zmagań konkursowych. Dyplomy i nagrody wręczali zaproszeni goście: Krzysztof Szczepaniak – Główny Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej, przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ireneusz Stefański – Burmistrz Leżajska, Marek Stefański – przewodniczący Komisji Konkursowej XI Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej w Leżajsku. Na uroczystości był także obecny Ireneusz Wołek – Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku. Drugi dzień festiwalu odbywał się w Sali Konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej. Przesłuchania uczestników części konkursowej odbywały się w godzinach od 10.00 do 16.30. Po krótkiej przerwie odbył się koncert zespołu muzyki dawnej występującego pod nazwą KAPELA ZAMKOWA ALTA. Bezpośrednio po koncercie nastąpiło ogłoszenie wyników przesłuchań konkursowych II dnia Festiwalu. Nagrody wręczali: Andrzej Janas – Wiceburmistrz Leżajska, Stanisław Jaworski – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku i Jurorzy Festiwalu.

W konkursie wzięli udział uczniowie szkół: Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku, Niepaństwowa Szkoła Muzyczna II st. w Leżajsku, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Lublinie, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Łodzi, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Bytomiu, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. w Krakowie, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Gliwicach, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zduńskiej Woli, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 3 w Warszawie, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Biłgoraju, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kolbuszowej, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Łańcucie, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieradzu, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Zgierzu, Państwowa Szkoła Muzyczna II st. w Sanoku, Prywatna Szkoła Muzyczna II st. w Jaśle, Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Tymbarku, Szkoła Muzyczna I i II st. w Krakowie, Szkoła Muzyczna I st. w Kańczudze, Zespół Państwowych Szkoł Muzycznych w Bielsku-Białej, Zespół Państw. Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach, Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie, Zespół Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie, Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie, Zespół Szkół Muzycznych w Radomiu, Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach. Uczestnicy występowali solo, w duetach i zespołach. Łącznie do oceny zostało zgłoszonych 85 prezentacji.

Do występu przygotowali swoich podopiecznych nauczyciele: Agnieszka Antosiewicz, Agnieszka Szostak-Siedlik, Aleksander Koziński, Aleksandra Gajecka-Antosiewicz, Anna Stopińska-Paja, Anna Wiktoria Swoboda, Antoni Cofalik, Ayham Hammour, Danuta Feruś-Żurek, Danuta Grasza, Danuta Wołoszyn, Dorota Szyszkowska-Janiak, Ewa Wlazło, Gabriela Wojtas, Grzegorz Wójcikiewicz, Halina Waszkiewicz-Rosiek, Hanna Balcerzak, Iwona Bodziak, Iwona Ćwikła, Iwona Koter, Jan Ballarin, Jan Rysz, Jarosław Sereda, Joanna Pilch, Joanna Stawarska, Jolanta Filar-Choińska, Justyna Młynarczyk, Karol Niezgoda, Karolina Jesionek, Katarzyna Słota-Marciniec, Krystyna Wol, Magdalena Spytek-Stankiewicz, Małgorzata Dzień, Małgorzata Komorowska, Małgorzata Podolec, Małgorzata Staszewska-Janik, Maria Skrabalak, Michał Drewnowski, Monika Spryszyńska, Olga Pogorilec, Oriana Drachal-Paszkiewicz, Paulina Warchoł, Robert Naściszewski, Różena Ranniew, Sabina Olbrich-Szafraniec, Sylwia Warchocka, Urszula Buda, Urszula Jasiecka-Bury, Urszula Mizia, Zbigniew Szela i Zofia Antes.

Uczestnikom konkursu akompaniowali nauczyciele ze szkół muzycznych delegujących swoich uczniów do konkursu: Anna Baj, Anna Materniak, Anna Nowak-Dańda, Anna Sułkowska, Barbara Kud-Kochmańska, Gabriela Wojtas, Honorata Kiwała, Ireneusz Wereda, Irmina Obońska, Kamil Turczyn, Marta Żak, Maryna Tokarenko, Piotr Kowal i Wiesława Drabik.

Występy młodych artystów oceniało Jury w składzie: Przewodniczący – Marek Stefański (Akademia Muzyczna w Krakowie), Urszula Buda (Uniwersytet Rzeszowski), Małgorzata Staszewska-Janik (Akademia Muzyczna w Krakowie), Tomasz Ślusarczyk (Akademia Muzyczna w Krakowie, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie), Grzegorz Wziątka (Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Stalowej Woli).

Uczestnicy byli oceniani w oparciu o kategorie: Kategoria I – soliści (klasy 1-3 cyklu sześcioletniego i klasy 1-2 cyklu czteroletniego), Kategoria II – soliści (klasy 4-6 cyklu sześcioletniego i klasy 3-4 cyklu czteroletniego), Kategoria III – soliści (uczniowie szkół muzycznych II stopnia), Kategoria IV – zespoły (uczniowie szkół muzycznych I stopnia) i Kategoria V – zespoły (uczniowie szkół muzycznych II stopnia lub składy łączone). Komisja oceniająca prezentacje pracowała w oparciu o skalę punktacji w zakresie od 1 do 25 punktów. Na konkursie przyznawano miejsca i wyróżnienia dla uczestników, którzy zdobyli co najmniej 21 punktów. Jako kryteria oceny jury przyjęli przede wszystkim: dobór repertuaru do możliwości i umiejętności uczestnika, jakość prezentacji pod względem muzycznym, zgodność z charakterem epoki, czystość gry i intonację. Zespoły oceniano także pod względem współpracy w ramach wspólnego muzykowania, proporcji dynamicznych pomiędzy instrumentami i ogólnego wyrazu artystycznego. Zgodnie z regulaminem każdy występujący miał do zaprezentowania dwa dowolne utwory muzyczne o kontrastującym charakterze lub dwie dowolne części utworu cyklicznego. Wymóg ten dotyczył zarówno instrumentalistów jak i wokalistów. Wszyscy laureaci zostali uhonorowani dyplomami, a laureaci I, II i III miejsc nagrodami rzeczowymi. Uczestnicy, którzy zdobyli mniej niż 21 punktów otrzymali dyplomy uczestnictwa.

Głównym organizatorem festiwalu było Towarzystwo Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku. Współorganizatorami były instytucje: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Leżajsku, Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim, Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych w Rzeszowie, Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku i Muzeum Ziemi Leżajskiej.

XI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej w Leżajsku był dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i Urzędu Miejskiego w Leżajsku. Wsparcie finansowe okazali także sponsorzy: Firma MultiDom z Leżajska, Elektrociepłowania Nowa Sarzyna – Grupa Polenergia i Hurtownia Muzyczna MAGNUS. Klawesyn dla uczestników udostępniła p. Magdalena Bąk z Zespołu Szkół Muzycznych w Rudzie Śląskiej.

Nagrodzeni i wyróżnieni na podstawie protokołu Komisji Konkursowej:

Uczestnik Kat. Szkoła Nauczyciel Nagroda Punktacja
Mikołaj Cyprian Skolimowski I Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie Urszula Buda I MIEJSCE 24,00
Lena Gołębiowska I Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 3 w Warszawie Oriana Drachal-Paszkiewicz II MIEJSCE 23,00
Katarzyna Dudzińska I Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 3 w Warszawie Oriana Drachal-Paszkiewicz WYRÓŻNIENIE 21,75
Lubomir Hojsak I Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach Krystyna Wol WYRÓŻNIENIE 21,50
Magda Niedźwiecka I Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Łodzi Monika Spryszyńska WYRÓŻNIENIE 21,25
Zuzanna Skręt I Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Łańcucie Jolanta Filar-Choińska WYRÓŻNIENIE 21,00
Magda Niedźwiecka I Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Łodzi Dorota Szyszkowska-Janiak WYRÓŻNIENIE 21,00
Klara Roś II Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Lublinie Zbigniew Szela I MIEJSCE 24,25
Dominika Wróbel II Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku Małgorzata Dzień III MIEJSCE 22,00
Piotr Sulikowski II Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku Grzegorz Wójcikiewicz WYRÓŻNIENIE 21,75
Michalina Jakubiec II Zespół Państwowych Szkoł Muzycznych w Bielsku-Białej Urszula Jasiecka-Bury WYRÓŻNIENIE 21,75
Julia Kłak II Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu Małgorzata Podolec WYRÓŻNIENIE 21,50
Malina Chojnowska II Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 3 w Warszawie Oriana Drachal-Paszkiewicz WYRÓŻNIENIE 21,00
Barbara Skora III Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Gliwicach Magdalena Spytek-Stankiewicz I MIEJSCE 24,75
Aleksandra Kaim III Szkoła Muzyczna I i II st. w Krakowie Katarzyna Słota-Marciniec I MIEJSCE 24,00
Maria Kozimor III Państwowa Szkoła Muzyczna II st. w Sanoku Iwona Bodziak I MIEJSCE 24,00
Kaja Morawiec III Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach Karolina Jesionek II MIEJSCE 23,75
Dominik Glazar III Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie Jarosław Sereda II MIEJSCE 23,00
Alina Spyrka III Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach Karolina Jesionek II MIEJSCE 23,00
Paulina Gibas III Zespół Państwowych Szkoł Muzycznych w Bielsku-Białej Urszula Mizia II MIEJSCE 23,00
Sylwia Sulikowska III Niepaństwowa Szkoła Muzyczna II st. w Leżajsku Małgorzata Staszewska-Janik III MIEJSCE 22,33
Szymon Lizak III Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie Jarosław Sereda III MIEJSCE 22,25
Zofia Michałowicz III Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zduńskiej Woli Ewa Wlazło III MIEJSCE 22,25
Jakub Litarowicz III Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie Jarosław Sereda III MIEJSCE 22,00
Justyna Galica III Szkoła Muzyczna I i II st. w Krakowie Katarzyna Słota-Marciniec WYRÓŻNIENIE 21,75
Julia Byrska III Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach Justyna Młynarczyk WYRÓŻNIENIE 21,75
Emilia Leśniak III Prywatna Szkoła Muzyczna II st. w Jaśle Jan Rysz WYRÓŻNIENIE 21,50
Paulina Łaciak III Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach Małgorzata Komorowska WYRÓŻNIENIE 21,50
Maja Mazur III Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. w Krakowie Antoni Cofalik WYRÓŻNIENIE 21,50
Jadwiga Marek III Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Bytomiu Aleksandra Gajecka-Antosiewicz WYRÓŻNIENIE 21,50
Michał Rąpała III Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie Maria Skrabalak WYRÓŻNIENIE 21,00
Marek Pikuła III Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Gliwicach Joanna Wojnowska WYRÓŻNIENIE 21,00
Ewa Stachyra III Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Gliwicach Magdalena Spytek-Stankiewicz WYRÓŻNIENIE 21,00
Mateusz Sklorz III Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Bytomiu Hanna Balcerzak WYRÓŻNIENIE 21,00
Duet: Maria Kozimor, Zuzanna Kopiec V Państwowa Szkoła Muzyczna II st. w Sanoku Iwona Bodziak I MIEJSCE 24,75
Duet: Kaja Morawiec, Filip Szostek V Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach Karolina Jesionek I MIEJSCE 24,75
Duet: Laura Adamczyk, Barbara Skora V Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Gliwicach Magdalena Spytek-Stankiewicz I MIEJSCE 24,25
Zespół wokalno-instrumentalny V Szkoła Muzyczna I i II st. w Krakowie Joanna Stawarska II MIEJSCE 23,75
Zespół Instrumentów Historycznych: Kaja Morawiec, Filip Szostek, Julia Byrska V Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach Justyna Młynarczyk II MIEJSCE 23,75
Trio: Maja Łagowska, Martyna Zypser, Paulina Gibas V Zespół Państwowych Szkoł Muzycznych w Bielsku-Białej Urszula Jasiecka-Bury II MIEJSCE 23,25
Les enfants tres contents – zespół wokalny V Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Gliwicach Magdalena Spytek-Stankiewicz III MIEJSCE 22,75
Trio: Maja Łagowska, Anna Szuta, Paulina Gibas V Zespół Państwowych Szkoł Muzycznych w Bielsku-Białej Urszula Jasiecka-Bury III MIEJSCE 22,00
Chór Reprezentacyjny Szkół Muzycznych w Leżajsku V Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Leżajsku
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku
Iwona Ćwikła WYRÓŻNIENIE 21,50
Zespół wokalny V Szkoła Muzyczna I i II st. w Krakowie Joanna Stawarska WYRÓŻNIENIE 21,50
Duet lutniowy: Żaneta Kotarba, Julita Wrońska V Szkoła Muzyczna I i II st. w Krakowie Anna Wiktoria Swoboda WYRÓŻNIENIE 21,50

Grzegorz Wójcikiewicz