Zapraszamy na XVIII Międzypowiatowy Konkurs Kultury Muzycznej

9 grudnia 2017 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim odbędzie się XVIII Międzypowiatowy Konkurs Kultury Muzycznej pod Honorowym Patronatem Starosty Rzeszowskiego. Przesłuchania konkursowe obejmą: instrumentalistów solo i w duecie, wokalistów i zespoły. W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy, którzy ukończyli nie więcej niż 18 lat. Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do 1 grudnia 2017 roku.

Serdecznie zapraszamy

Anna Wójcikiewicz
Dyrektor Podkarpackiego Zespołu
Niepaństwowych Szkół Muzycznych
Prezes Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej

Stanisław Jaworski
Dyrektor do spraw dydaktycznych NSM I i II st.

Do pobrania: