prof. dr hab. Maciej Pabich

Maciej Pabich – Profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Maciej Pabich urodził się w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie rozpoczął swoją edukację muzyczną. Studia pianistyczne ukończył z wyróżnieniem pod kierunkiem prof. Andrzeja Tatarskiego w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.  Obecnie jest  profesorem Klasy Fortepianu w macierzystej Uczelni. Prowadzi też klasę fortepianu w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej i. J. Kaliszewskiej w Poznaniu. Jego uczniowie i studenci zdobywają laury na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Prowadzi liczne seminaria metodyczne i warsztaty dla nauczycieli i uczniów szkół muzycznych na terenie całego kraju. Jest także zapraszany jako wykładowca mistrzowskich kursów pianistycznych. Często uczestniczy także w pracach jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów.

Prowadzi ożywioną działalność artystyczną w kraju i za granicą. Koncertuje jako solista recitali, koncertów kameralnych i koncertów symfonicznych w Polsce i wielu krajach Europy. Współpracował z wieloma wybitnymi dyrygentami, m. in. J. Salwarowskim, J. Simonowem, J. Maksymiukiem, A. Duczmal, B. Jarmołowiczem ,M. Pijarowskim, G. Nowakiem. Dokonał wielu nagrań radiowych i telewizyjnych, oraz płyt CD, głównie z muzyką polską. W ostatnich kilku  latach dużo czasu poświęcił na odnajdywanie zapomnianych utworów polskich kompozytorów XVIII i XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem polonezów.

Jest laureatem II nagrody oraz wielu nagród pozaregulaminowych dla najlepszego Polaka na I Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Liszta we Wrocławiu w  1999 r.  W 1997 r. został laureatem Estrady Młodych Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku oraz IV Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. F. Liszta we Wrocławiu. Władze samorządowe Poznania w ramach Nagrody Artystycznej Miasta Poznania za 1999 r. przyznały M. Pabichowi Stypendium dla Młodych Twórców.  Jury powołane przez Oficynę Wydawniczą „Głosu Wielkopolskiego” przyznało M. Pabichowi „Medal Młodej Sztuki” – prestiżową nagrodę środowiska poznańskiego.

Wraz z żoną Renatą Pabich tworzą duet fortepianowy Paderewski Piano Duo.. Ich repertuar obejmuje dzieła na dwa fortepiany i cztery ręce od baroku do współczesności. Zespół koncertuje na terenie kraju i w wielu znaczących ośrodkach kulturalnych Europy.

Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Kameralistyki Fortepianowej w Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.