Klauzula informacyjna

Klauzula Informacyjna

 

 1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim, ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Małopolski, telefon: +48 660 108 825, email: kontakt@fundacja.art.
 2. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. Przeprowadzenia wydarzenia zgodnie z jego regulaminem. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest regulamin wydarzenia, art. 6 ust. 1 pkt. b) – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
  2. Nawiązania kontaktu z zainteresowanym. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda zainteresowanego, art. 6 ust. 1 pkt. a) – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
 3. Ponadto informujemy, że pozyskane dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z regulaminu oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dodatkowo Administrator zastrzega, że niektóre dane osobowe będą archiwizowane przez okres dłuższy, celem realizacji obowiązku prawnego wynikającego z aktualnie obowiązującego prawa.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – powyższe prawa ograniczać może obowiązek prawny nałożony na Administratora.
 5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Podanie danych osobowych wymagane jest do realizacji umowy. Niepodanie danych będzie jednoznaczne z niepodjęciem działań w celu realizacji usług przez Administratora.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).